Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Прочети повече...

Община Златоград

Изтегляне

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Прочети повече...

Актуални Новини

18
Юли2019
Обществено обсъждане в ИСУН по 4,1 и 4,2

Обществено обсъждане в ИСУН по 4,1 и 4,2

 Обществено обсъждане в ИСУН на проекта за документи по Процедурите на МИГ Кирково-Златоград - 4.1 и 4.2, предназначени за земеделски производители и фирми в подкрепа...

17
Юли2019
Последни 20 дни за проекти по иновативната мярка

Последни 20 дни за проекти по иновативната мярка

Остават 20 дни до крайния срок за подаване на проекти по иновативната мярка на МИГ Кирково-Златоград - 7.5.1. Тя предвижда дейности по изграждане на туристическа...

17
Юли2019
Одобрените от МИГ проекти за обучение и заетост

Одобрените от МИГ проекти за обучение и заетост

Управителният съвет на МИГ Кирково-Златоград на свое заседание, проведено на 15.07.2019, прие оценителния доклад на Комисията за подбор на проекти по Мярка ЧР-1 на МИГ...

06
Юли2019
Бенефициентите по ОПИК преминаха обучение и стартираха дейността си

Бенефициентите по ОПИК преминаха обучение и стартираха дейността си

От месец юни 2019г., 28 малки и средни предприятия, от които седем от територията на МИГ Кирково-Златоград, стартираха изпълнението на своите проекти, по процедури „Насърчаване...

18
Юни2019
Чакаларово, Чорбаджийско и Фотиново - домакини на първите информационни срещи

Чакаларово, Чорбаджийско и Фотиново - домакини на първите информационни срещи

През изтеклата седмица Екипът на МИГ Кирково-Златоград проведе информационни срещи в Чакаларово, Чорбаджийско и Фотиново за представяне на предстоящите приеми на проекти, разясняване на възможностите...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com