Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Прочети повече...

Община Златоград

Изтегляне

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Прочети повече...

Актуални Новини

03
Авг2020
Проекти на преработватели - един месец до крайния срок

Проекти на преработватели - един месец до крайния срок

МИГ Кирково-Златоград напомня, че остава около 1 месец до крайния срок (04.09.2020) за кандидатстване по мярка 4,2 на МИГ, предназначена за преработка и предлагане на...

25
Юли2020
ВАЖНО за малките стопанства

ВАЖНО за малките стопанства

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 е обявил Процедура за проекти № BG06RDNP001- 4.009 по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие...

25
Юли2020
Национален прием по 4.1 сектор Животновъдство

Национален прием по 4.1 сектор Животновъдство

До 30 септември 2020 г е срока за подаване на проекти по Процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по мярка...

25
Юли2020
Актуално за пчеларите

Актуално за пчеларите

До 31 август пчеларите отчитат разходите си и подават заявки за плащане по Националната програма по пчеларство. От 14.07.2020 г. всеки бенефициент, сключил договор с...

17
Юли2020
Нова одобрена процедура на МИГ Кирково-Златоград  по ПРСР 2014-2020

Нова одобрена процедура на МИГ Кирково-Златоград по ПРСР 2014-2020

Нова одобрена процедура на МИГ Кирково-Златоград по ПРСР 2014-2020 Изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев, със своя Заповед 03-РД/1852 от 06.07.2020 е одобрил проведената процедура...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com