Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Прочети повече...

Община Златоград

Изтегляне

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Прочети повече...

Актуални Новини

31
Мар2020
6 проекта по втори прием на мярка 7,5,1

6 проекта по втори прием на мярка 7,5,1

Приключи втория прием на проектни предложения по иновативната мярка 7.5.1 на МИГ Кирково-Златоград. Тя предвижда инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура (дейности група А) и...

20
Мар2020
Запазване крайните срокове по обявени процедури

Запазване крайните срокове по обявени процедури

Във връзка с постъпили въпроси относно крайните срокове за подаване на проектни предложения, МИГ Кирково-Златоград, на основание Указания на екип ВОМР при Министерството на храните...

18
Мар2020
УО на ОПИК  с указания  по повод извънредното положение

УО на ОПИК с указания по повод извънредното положение

И УО на ОПИК дава Указания за кандидати и бенефициенти във връзка с подготовка на проектни предложения и изпълнение на проекти по Оперативна Програма Иновации...

18
Мар2020
Указания за проекти и процедури по ОПРЧР

Указания за проекти и процедури по ОПРЧР

Указания за кандидати и бенефициенти във връзка с подготовка на проектни предложения и изпълнение на проекти по Оперативна Програма Развитие на човешките ресури, вкл. чрез...

16
Мар2020

Мерки на МИГ срещу коронавирус

 Във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб, МИГ Кирково-Златоград е въвело мерки за дейността, произтичащи от...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com