Актуални покани:

Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Прочети повече...

Община Златоград

Изтегляне

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Прочети повече...

Актуални Новини

21
Ное2020
Подписан е 16-ти договор за проект на МИГ

Подписан е 16-ти договор за проект на МИГ

 Сдружение Социална интеграция – Златоград стартира новия си проект „Златната кухня на Златоград и Кирково“. Това става възможно след подписване на договор за финансиране на...

21
Ное2020
21 Ноември – Празникът на град Златоград

21 Ноември – Празникът на град Златоград

21 Ноември – Празникът на град Златоград 21 Ноември - Денят, който със специално решение на местната власт, е уточнен като Ден на Освобождението на...

18
Ное2020
Златната кухня на Златоград-Кирково

Златната кухня на Златоград-Кирково

Държавен Фонд „Земеделие“, със Заповед на своя изпълнителен директор Васил Грудев, е одобрил процедура по втори прием за подбор на проектни предложения на МИГ Кирково-Златоград...

05
Ное2020
Прием по подмярка COVID 3 на ПРСР 2014-2020

Прием по подмярка COVID 3 на ПРСР 2014-2020

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Заповед с №03-РД/3575 от 19.10.2020 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, съгласувана с министър Десислава...

02
Ное2020
Стартира втори прием по мярка 4,2

Стартира втори прием по мярка 4,2

На 02.11.2020 г. СНЦ „МИГ Кирково - Златоград “ обяви процедура за ВТОРИ прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com