Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Прочети повече...

Община Златоград

Изтегляне

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Прочети повече...

Актуални Новини

24
Фев2020

Обществено обсъждане за изменение на СВОМР

МИГ Кирково-Златоград обяви обществено обсъждане за Актуализаця на Стратегията за ВОМР.Настоящото искане за промяна на Стратегията включва прецизиране на текст от Стратегията, в който се...

19
Фев2020
Покана за Общо събрание на 05.03.2020 г.

Покана за Общо събрание на 05.03.2020 г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД” УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, Управителният съвет на МИГ...

18
Фев2020
Стартира приема за проекти на земеделски производители чрез МИГ

Стартира приема за проекти на земеделски производители чрез МИГ

МИГ Кирково-Златоград обяви тримесечен прием (до 18 май 2020) за проектни предложения по една от най-атрактивните мерки за земеделски производители - Мярка 4,1 - "Инвестиции...

03
Фев2020
Втори прием по иновативната мярка на МИГ

Втори прием по иновативната мярка на МИГ

От 03 февруари до 30 март 2020 г. може да бъдат подавани проектни предложения по мярка 7.5.1 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и...

03
Фев2020
Нов одобрен проект чрез МИГ

Нов одобрен проект чрез МИГ

Одобрено е четвърто проектно предложение по Процедурата на МИГ Кирково-Златоград ЧР-1 за обучение и заетост по ОП РЧР 2014-2020. Това е проекта на Община Кирково...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com