Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Прочети повече...

Община Златоград

Изтегляне

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Прочети повече...

Актуални Новини

22
Май2019
 Местна инициативна група подписа първите си договори на 20.05.2019 г.

Местна инициативна група подписа първите си договори на 20.05.2019 г.

Една година след стартирането си, Местна инициативна група подписа първите си договори на 20.05.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти в Министерството...

09
Май2019
Многофункционална спортна площадка на открито в  Кирково

Многофункционална спортна площадка на открито в Кирково

На 09.05.2019 г. Кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за...

01
Май2019
Социално-здравните услуги - какво можем да направим чрез МИГ?

Социално-здравните услуги - какво можем да направим чрез МИГ?

Обявено е обществено обсъждане на докумените по мярка ЧР-2 на МИГ. Тя предвижда инициативи, насочени към по-добър достъп до устойчиви здравни и социални услуги на...

01
Май2019
Новите възможности за работодателите-чрез обучение, заетост  и активност

Новите възможности за работодателите-чрез обучение, заетост и активност

Стартира прием на проекти по първата мярка на МИГ Кирково-Златоград от Оперативна Програма Развитие на човешките ресурси. Тя включва инициативи чрез активиране, обучение и заетост....

23
Апр2019
Оценени проекти по 6,4

Оценени проекти по 6,4

Приключи за оценката на проектни предложения по мярка 6,4 на МИГ Кирково-Златоград – Инвестиции в неземеделски дейности. По процедурата бяха подадени общо 33 проекта за...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com