Актуални приеми:

Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Прочети повече...

Община Златоград

Изтегляне

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Прочети повече...

Актуални Новини

26
Май2020
До 100 000 лв по ОПИК и за СРЕДНИТЕ предприятия

До 100 000 лв по ОПИК и за СРЕДНИТЕ предприятия

 Тече публично обсъждане на ПРОЕКТ на условията за подпомагане за средни предприятия, засегнати от Covid-19, при облекчени условия. По-важни изисквания: - Кандидатът да бъде средно...

18
Май2020
4 проекта по Мярка 4,1

4 проекта по Мярка 4,1

До крайния срок (17,00 ч на 18.05.2020 г) за първи прием на проекти по мярка 4,1 на МИГ Кирково-Златоград са постъпили 4 проектни предложения, със...

09
Май2020

Три нови проекта са одобрени за финансиране от МИГ

Приключи оценката на проектни предложения по иновативната мярка 7.5.1 на МИГ Кирково-Златоград „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно...

05
Май2020
Използване на средствата по ОП РЧР

Използване на средствата по ОП РЧР

В края на месец април 2020 до всички МИГ са изпратени писма от УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с информация във връзка...

04
Май2020
ФИРМИ  ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО  ОПИК

ФИРМИ ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com