Предстоящи мерки:

Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Прочети повече...

Община Златоград

Изтегляне

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Прочети повече...

Актуални Новини

30
Мар2019
ОИЦ Смолян - инфо събитие - 01.04.2019

ОИЦ Смолян - инфо събитие - 01.04.2019

ОИЦ – СМОЛЯН ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД На 01 април 2019 г. /понеделник/, от 15:00 часа, на площада пред сградата на Общинска...

20
Мар2019
Окончателно одобрение на проекти по ОПИК

Окончателно одобрение на проекти по ОПИК

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност одобри Оценителния доклад на МИГ Кирково-Златоград, с който се финансират 7 проекта, предоставени пред МИГ...

18
Мар2019
Проекти за публична инфраструктура

Проекти за публична инфраструктура

Приключи оценката на подадените пред МИГ Кирково-Златоград проекти по публичната мярка 7,2 – „Инвестиции в дребна по мащаби инфраструктура”. Оценителната комисия класира две проектни предложения...

17
Мар2019
Какво реши УС през март 2019?

Какво реши УС през март 2019?

Управителният съвет на МИГ проведе свое редовно заседание през месец март. На него членовете приеха Оценителния доклад и предложеното класиране на оценителната комисия за проектите,...

14
Мар2019
33 проекта по мярка 6.4 подадени пред МИГ

33 проекта по мярка 6.4 подадени пред МИГ

33 проекта подадени пред МИГ На 11 март приключи първия прием на проектни предложения, организиран от МИГ Кирково-Златоград, по мярка 6,4 – Инвестиции в неземеделски...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com