Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Прочети повече...

Община Златоград

Изтегляне

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Прочети повече...

Актуални Новини

13
Юни2019
Прием на проекти за  културно/природно наследство и публична туристическа инфраструктрура

Прием на проекти за културно/природно наследство и публична туристическа инфраструктрура

МИГ Кирково-Златоград обяви набиране на проекти по иновативната мярка 7.5.1, насочени към инвестиции за туристическа инфраструктура за публично ползване, както и за широк набор дейности...

02
Юни2019
Прием на социални и здравни проекти

Прием на социални и здравни проекти

Стартира нов прием на проекти от МИГ Кирково - Златоград“, с финансовата подкрепа на ОП Развитие на човешките ресурси. Обявена е процедура: BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково...

31
Май2019
Приключи приема по проекти за обучение и заетост

Приключи приема по проекти за обучение и заетост

До крайния срок за подаване на проектни предложения по Мярка ЧР-1 "Достъп до заетост на икономически неактви и и безработни лица...и инвестиции l повишаване квалификацията...

29
Май2019
Последен ден  за  първи прием на проекти по обучение и заетост

Последен ден за първи прием на проекти по обучение и заетост

На 30.05.2019 г в 17:00 часа изтича първия краен срок за прием на проектни предложения по мярка ЧР-2 на МИГ Кирково-Златоград. Процедурата е предназначена за...

22
Май2019
 Местна инициативна група подписа първите си договори на 20.05.2019 г.

Местна инициативна група подписа първите си договори на 20.05.2019 г.

Една година след стартирането си, Местна инициативна група подписа първите си договори на 20.05.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти в Министерството...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com