Отворени приеми:

Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Прочети повече...

Община Златоград

Изтегляне

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Прочети повече...

Актуални Новини

11
Авг2019
Общо Събрание  - 27.08.2019 от 14,00

Общо Събрание - 27.08.2019 от 14,00

Управителният съвет на МИГ Кирково-Златоград, на основание чл.16, ал.1 от Устава на Сдружението и свое решение №УС-21.124 от 09.08.2019 г, свиква Общо събрание на МИГ...

11
Авг2019
Процедури 4.1 и 4.2 се отсрочват

Процедури 4.1 и 4.2 се отсрочват

Във връзка с актуализиране на Стратегията за ВОМР в частта Мерки 4,1 и 4,2, планираното обявяване на двете мерки за земеделски производители и преработватели от...

04
Авг2019
Втора Оперативна програма одобрява оценителен доклад на МИГ Кирково-Златоград

Втора Оперативна програма одобрява оценителен доклад на МИГ Кирково-Златоград

На 01 август 2019 г, ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е издал Решение за одобряване доклада на оценителната комисия...

18
Юли2019
Обществено обсъждане в ИСУН по 4,1 и 4,2

Обществено обсъждане в ИСУН по 4,1 и 4,2

 Обществено обсъждане в ИСУН на проекта за документи по Процедурите на МИГ Кирково-Златоград - 4.1 и 4.2, предназначени за земеделски производители и фирми в подкрепа...

17
Юли2019
Последни 20 дни за проекти по иновативната мярка

Последни 20 дни за проекти по иновативната мярка

Остават 20 дни до крайния срок за подаване на проекти по иновативната мярка на МИГ Кирково-Златоград - 7.5.1. Тя предвижда дейности по изграждане на туристическа...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com