Отворени приеми:

Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Прочети повече...

Община Златоград

Изтегляне

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Прочети повече...

Актуални Новини

29
Ное2019
Проследяване изпълнението на проекти

Проследяване изпълнението на проекти

МИГ Кирково-Златоград представя на сайта си информация за текущото изпълнение на проектите по подписаните към момента 13 договора от Процедури на МИГ по ПРСР, ОПИК...

22
Ное2019
Обществено обсъждане за мерки 4,1 и 4,2

Обществено обсъждане за мерки 4,1 и 4,2

Повторно обществено обсъждане е обявено в ИСУН на проекта за документи по Процедурите на МИГ Кирково-Златоград - 4.1 и 4.2, Повторното обсъждане е във връзка...

07
Ное2019
Напусна ни Фьодор Думбов

Напусна ни Фьодор Думбов

Напусна ни нашия приятел Фьодор Думбов. Сърцето му спря в сряда вечерта и завинаги отнесе добротата си от нас. Радетел за МИГ Кирково-Златоград и член...

04
Ное2019
Прием на заявления за ползване на социално – здравни услуги

Прием на заявления за ползване на социално – здравни услуги

Стартира прием на заявления за ползване на социално – здравни услуги по Проект BG05M9OP001-2.041-0001 ”Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за...

23
Окт2019
Какво декларираха пред МИГ Министър Танева и Васил Грудев?

Какво декларираха пред МИГ Министър Танева и Васил Грудев?

Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева и изпълнителният Директор на Държавен фонд "Земеделие" Васил Грудев лично се включиха в международната конференция за подхода...

Територията на МИГ Кирково – Златоград се намира в  Южен централен район (NUTS 2). Двете общини - Кирково и Златоград, обхванати от местната инициативна група се намират в административните граници на две различни области – Кърджали и Смолян, като имат обща териториална граница. Ключовото географско положение на двете общини и трансграничното им значение (на територия им са разположени ГКПП Златоград-Ксанти и Маказа –  пресечни точки между Република България и Република Гърция), представляват изключителен потенциал  за устойчиво развитие, в т.ч. икономическо, чрез по-лесното достигане на бизнеса до чужди пазари и нарастване на туристическия поток.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com