Отворени приеми:

Електронен регистър на проектите, подадени по стратегията за ВОМР

 
 
 
Заповеди за създаване, декларации, критерии, решения на Комисии за подбор на проекти и на УС за одобрение на оценителни доклади

- За Комисия по мярка ИК 2,2 - ОПИК
- За Комисия по мярка 7,2 – ПРСР
- За Комисия по мярка 6.4 – ПРСР
- За Комисия по мярка ЧР-1 – ОП РЧР
- За Комисия по мярка ЧР-2 – ОП РЧР
- За Комисия по мярка 7.5.1
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка ИК 2,2
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка 7,2
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка 6,4
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка ЧР-1
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка ЧР-2
- Списък на одобрени, резервни и отхвърлени проектни предложния – мярка 7.5.1

 

 
Списък на оценителите

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com