Предстоящи мерки:

-          Регистър на подадените проекти

-          Проекти в процес на оценка

-          Оценени проекти;

-          Договорени проекти;

-          Приключили проекти;

Електронен регистър на проектите, подадени по стратегията за ВОМР

 
 

-          Регистър на подадените проекти          
-          Проекти в процес на оценка
-          Оценени проекти;
-          Договорени проекти;
-          Приключили проекти;

 

 
Заповеди за създаване, декларации, критерии, решения на Комисии за подбор на проекти и на УС за одобрение на проектите

-       За Комисия по мярка ИК 2,2 - ОПИК
-       За Комисия по мярка 7,2 – ПРСР

 

 
Списък на оценителите

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com