Актуални приеми:

33 проекта подадени пред МИГ

На  11 март приключи първия прием  на проектни предложения, организиран от МИГ Кирково-Златоград, по мярка  6,4 – Инвестиции в неземеделски  дейности.  Подадени са общо 33 проекта, което потвърди  значителния интерес към Мярката.  Наличният бюджет е 978 хил. лв, като кандидатите следва да осигурят собствен принос  от 25 %.

Подадените проекти  предвиждат инвестиции в  4 населени места от Община Кирково и 3 населени места от Община Златоград.  Общо  12 броя проекта са за гр. Златоград, 10  проекта – за с. Кирково,  11 проекта – за населени места извън общинските центрове.  24% от проектите са предназначени за хотели и къщи за  гости, 10% - за заведения за хранене, 8% - за производствени дейности,  останалите са за различни видове услуги – допълнителни  туристически , медицински, рекламни и други услуги.

На 12 март 2019 е сформирана е оценителна  комисия от външни експерти-оценители, която в периода 14 март – 22 април ще извърши оценката и класирането на проектите.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com