Отворени приеми:

Обявено е обществено обсъждане на докумените по мярка ЧР-2 на  МИГ.  Тя предвижда  инициативи, насочени към по-добър достъп до устойчиви здравни и социални услуги на територията на МИГ.  Вашето мнение по условията за кандидатстване и изпълнение по мярката  може да дадете до  07.05.2019.

Приемът на проекти се очаква да стартира от 15 май и да пордължи до края на м. юни 2019 г.

Повече подробности по проекто-документите -  в Секция   Обществени обсъждания  -  http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/2018-07-03-16-14-23/2

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com