През изтеклата седмица Екипът на МИГ Кирково-Златоград проведе информационни срещи в Чакаларово, Чорбаджийско и Фотиново за   представяне на  предстоящите  приеми  на  проекти, разясняване на възможностите и условията за кандидатстване по тях.  Акцент по време на срещите бяха  проектите по иновативната за МИГ  мярка 7,51-Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство, която е отворена за приеми до 07 август, както предстоящите земеделски приеми по мерки  4,1 и 4,2.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com