Отворени приеми:

Във връзка с актуализиране на Стратегията за ВОМР в частта  Мерки  4,1 и 4,2,  планираното обявяване на двете мерки  за земеделски производители и преработватели от август до ноември 2019 г се отлага.  Управителният съвет запази изискването периодът за прием да бъде три месеца. Стартирането на двете мерки ще се осъществи непосредствено след приемане на решение на Общото събрание, насрочено за 27.08.2019 и одобряване на промените от УО. 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com