Приключи първия период за подаване на проекти, насочена към публична  туристическа инфаструктура и дейности за популяризиране на приодното и културно наследство по Мярка  7,5,1  на МИГ.  В рамките на периода за прием  постъпиха 7 предложения на обща стойност 161 хил лв. Кандидатите са  Читалища, Сдружения с нестопанска цел, Общински училища и Общини от  Бенковски, Долен, Кирково, Златоград и Старцево. 

Стартирала на 14 август е оценката на подадените  предложения и  се очаква работата на Оценителната комисия да приключи на 18 септември 2019 г.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com