Първите три договора за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез мерки на МИГ Кирково-Златоград вече са факт. Председателят на Управителния съвет на МИГ Кирково-Златоград Сали Рамадан, Ръководителят на Управляващия орган на Програмата Зорница Русинова   подписаха договори с  одобрените кандидати – Община Златоград в партньорство с Младенов Консултинг ЕООД, Бори ЕООД и Чилингстил ООД. На церемонията в Златоград, получателите на помощта представиха своите проекти. Общата стойност на подписаните три договора по Процедура „МИГ Кирково -Златоград - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ” е 770 хил лв. Общо по трите проекта ще бъдат дадени възможности за заетост на 67 безработни лица, вкл. с инвестиции за техните работни места, както и за 49 заети лица.

Председателят на Управителния съвет на МИГ приветства участниците и пожела успешно изпълнение на одобрените проекти.  Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев сподели,  че този проект е много важен за Общината, защото ще се осигури заетост на 30 лица и ще се инвестира в повишаване на квалификацията им. Асен Палов от „Бори” ЕООД  изрази удовлетворение, че чрез мерките на МИГ се дава практическа подкрепа и на  местния  бизнес. За фирмата проектът  е полезен  с оборудваните  нови работни места и подобрени умения на  обучените безработни и заети. Таня Топалова,  от името на  Чилингстил ООД, посочи че основният  ефекти от проекта е да се осигури трайна заетост на  33 безработни и 7 работещи лица, в производствена фирма на млад предприемач.

Изказана беше благодарност към Управляващия орган на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси  за изключително експедитивното разглеждане на Процедурата, както и  към целия екип на МИГ Кирково-Златоград за създадената организация.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com