Актуалните възможности за европейско финансиране ще представи Областен информационен център Смолян. Проявата е на 26 септември 2019 г. /четвъртък/, от 10:30 ч. до 12:00 ч., пред сградата на Народно читалище „Просвета – 1908“ – Златоград (ул. „Стефан Стамболов“ № 1)

Посетителите на събитието ще имат възможност да се запознаят с отворените за прием:

- Процедура „Развитие на иновационни клъстери“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;

- Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони;

- Възможностите за финансиране по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Екипът на ОИЦ – Смолян ще бъде на разположение за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com