Стартираха дейностите по проект „Заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на безработни лица”,   изпълняван от Община Златоград чрез МИГ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Обучаващата организация Младенов Консултинг – партньор по проекта, проведе мотивационно обучение с  30 безработни лица.  От 07 октомври 2019 стартира и втората ключова проектна дейност – четири  месечно професионално обучение на лицата по  професия "Озеленител". Повишената квалификация ще позволи заетост в зелената система на Общината, както и възможности за допълнителна  дългосрочна реализация. 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com