Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева и изпълнителният Директор на Държавен фонд "Земеделие" Васил Грудев лично се включиха в международната конференция за подхода Лидер/ВОМР с участието на представители на местни инициативни групи от България и седем европейски държави.

Министър Танева посочи, че през настоящия програмен период, подхода ВОМР е увеличил два пъти  постигнатите ефекти. Наблегна върху участието и важната роля  на местната общност върху определяне на потребностите. Заяви готовност за осигуряване на приемственост в капацитета на местните инициативни групи между отделните програмни периоди, както и отстраняване на съществуващите административни пречки пред МИГ.

Изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Васил Грудев, заяви, че започва поетапно одобрение на забавените процедури на местните инициативни групи в текущия програмен период. "През последните три месеца ние действително стартирахме работа по одобрение на процедурите, съобщи изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) Васил Грудев. Към днешна дата имаме 37 изцяло одобрени процедури, 145 са разпределени и ще бъдат финализирани в рамките на месец и половина." 

 

 

 

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com