Местни власти за ключовите проекти

Представителите на МИГ Кирково-Златоград и на МИГ Горен Некар проведоха няколко официални  срещи с  местните и регионални власти  на област Ротвайл и кметства Ефендорф и Ротвайл.

 

 Областният Управител на Ротвайл сподели  идеи  за увеличаване на туристическия поток  чрез  развитие на туристически продукти,  фестивали  и занаяти, организиране на изложение на цветята. Като пример за публично-бизнес партньорство беше посочен проектът за изграждане на въжен мост между атрактивен бизнес обект (изпитателната кула на Тайсен груп) и  стария център на града. В Ефендорф Областният управител   Д-р Волф-Рюдигер Мишел и  Заместник Кмета Уве Мей – говориха за  прояви и инфраструктура за  вело и екотуризъм, изградени и поддържани от общината, както и усилията на общините за съвместни общински проекти.  Кметът от община Фройденщад  Тор-Дерек Пфайфер сподели за използването на местните ресурси, подръжка на  планинска хижа и  обществени обекти. Направи впечатление ангажираността на местните управи  в изпълнение конкретните приоритети.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com