От 03  февруари  до 30 март 2020 г.  може да бъдат подавани проектни предложения по мярка  7.5.1 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство”. По нея  очакваме да  кандидатстват Сдружения, Читалища, Училищни настоятелства, Общински образователни институции и Общини.

Планираните дейности следва да бъдат  насочени предимно към  популяризиране на  културно наследство  и местния фолклор или  към опазване на природното наследство. Максималната стойност на един проект е 10 000 евро, и ако дейностите не генерират приходи,   финансирането е в размер  на 100%.

През 2019 г, МИГ Кирково-Златоград одобри 6 проектни предложения по същата мярка (2 – на сдружения, 2 – на общини, 1 - на читалище, 1- на училище).

Подробна информация за условията и документите за кандидатстване е налична в :

·        ИСУН2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/9569e17d-1801-4434-96db-99deffd434f3

·        сайта  на МИГ - https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/306-miarka-7-5-1-03-02-2020

Ползвайте актуализираните документи за Втори прием.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com