Във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020    на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб, МИГ Кирково-Златоград е въвело мерки за дейността, произтичащи от препоръките за социална дистанция. 

Продължава предоставянето на информация, консултации, и други форми на обслужване на клиенти, кандидати, бенефициенти, партньори на МИГ, като то преимуществено се осъществява   по телефон, ел.поща, интернет сайт, Фейсбук - профил и други дистанционни   комуникационни средства, функциониращи и досега.

За изпълнение на неотложни и текущи  дейности или дейности и задачи, свързани със спазване на срокове или за  взаимодействие с УО на Оперативните програми   се осъществява дейност в офисите на МИГ.  В тези случаи се допуска не повече от един посетител и се предприемат задължителни мерки по периодична дезинфекция на помещенията, прилежащите пространства, средствата за комуникация.

Ограничават се дейностите, свързани с пътувания и предвижвания на служители на МИГ, само до неотложни и изрично възложени такива.

Ограничават се информационните срещи,  обучения и публични прояви само до онлайн такива.  

Препоръчва се спазване на  изискванията на  държавните институции, Община Кирково и Община Златоград,  във връзка с изпълнението на противоепидемичните мерки.

       Срокът и обхватът  на въведените мерки  е до  29.03.2020, като може да бъде променян, съгласно емидемичната обстановка.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com