Указания за кандидати и бенефициенти  във връзка с подготовка на проектни предложения и изпълнение на проекти по Оперативна Програма Развитие на човешките ресури, вкл. чрез процедурите на МИГ, във връзка с извънредното положение.

https://esf.bg/9285/?fbclid=IwAR0zGrApDuEveKMT8VC1r4DIarfpHmfvrC9LHvbO67gk1DqySfdvcjkWV0Y

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com