Актуални приеми:

Приключи втория прием на проектни предложения по иновативната мярка  7.5.1 на МИГ Кирково-Златоград. Тя предвижда инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура (дейности група А) и дейности за съхраняване на културното и природно наследство на територията на МИГ  (дейности група Б).

 За бюджета от 53 404 лв ще се конкурират  общо 6 кандидата, подали проектни предложения до крайния срок. Кандидати са общо 1 читалище, 1 общинско училище, 1 детска градина и 3 сдружения. Общата стойност на заявените проекти е 114 886 лв. Всички предложения са от Група Б.

Сформираната от Управителния съвет на МИГ комисия ще извърши подбор и класиране на предложенията в рамките на 30 работни дни, т.е. до 15 май 2020.

От първи прием на същата процедура, през миналата година МИГ Кирково-Златоград одобри шест проекта от 7 подадени.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com