Община Кирково ще назначи двадесет души на длъжност „Работник поддръжка” за срок от дванадесет месеца по проект „Осигуряване на достъп на икономически неактивни и безработни лица, насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на територията на община Кирково” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. чрез МИГ Кирково-Златоград.

Повече за проекта:    https://www.kirkovo.bg/?pid=2,2

Наемането на участниците в проектните дейности  ще стане след като преминат успешно обучение, което ще обхваща дейности за психологическо подпомагане, мотивиране и професионална интеграция. Целта е насърчаване на участието им на пазара на труда и създаване на умения за успешно справяне на работното място.

Могат да кандидатстват безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г., безработни или неактивни лица над 54-годишна възраст, както и  младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г.
Документи се подават до 19 юни в общината.  

Вижте обява https://www.kirkovo.bg/news_prilojenia/obiava_08062020.pdf   

и заявление. https://www.kirkovo.bg/news_prilojenia/zaiavlenie_08062020.pdf

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com