Чрез програми, обявени от Местната инициативна група "Кирково-Златоград" са реализирани  три проекта по различни програми.  Единият проект е в Кирково, а другите два - в Златоград. В кои области са, съобщава изпълнителният директор на МИГ "Кирково-Златоград" Пламен Чингаров: "До момента имаме подадени 66 проектни предложения, от които 34 са одобрени по различни мерки. Сключени са 14 договора, в различни сфери. Три проекта вече са приключили,  финансирани иотчетени. Продуктите от тези проекти са ползват от фирми в различни области. В Кирково, местното машиностроително предприятие внедри роботизирана система за заваряване и обработка в труднодостъпни условия. Две шивашки фирми са закупили ново професионално оборудване. Сателит ТМ е доставил система за инфраструктура и  комуникационен достъп от следващо поколение, както и ново оборудване за пренос на цифрова телевизия".

Източник: БНР-Кърджали https://bnr.bg/kardzhali/post/101295766/mestnata-iniciativna-grupa-kirkovo-zlatograd-e-realizirala-tri-proekta-prez-2019

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com