Председателят на УС на МИГ Кирково-Златоград Сали Рамадан, както и ръководителите на УО на ПРСР, УО на ОПИК и УО на ОПРЧР  подписаха  допълнително споразумение за изменение Стратегията за ВОМР на територията на МИГ. Настоящите промени в Стратегията, касаят прецизирането по мярка 4.2 Пълният текст на изменението е налично в сайта на МИГ - https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/about-us/proekti-izpalnyavani-ot-mig/project-19-2      

Това е четвъртото изменение на Стратегията и неговото подписване, потвърдено с решение на Общото събрание на МИГ от месец март 2020, дава зелена светлина за откриване приема по мярка 4,2 - Инвестиции в преработка на селскостопански продукти. Приемът по мярка 4,2 е планиран за периода 06.07.2020-04.09.2020 г. Това е осмата мярка от Стратегията, която МИГ Кирково-Златоград обявява.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com