В оценка са проектите с входящи номера от 2001 до 5000!!

"Изтече срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Окончателният брой на постъпилите по процедурата проектни предложения е 27 623, с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на стойност 225 331 918.17 лева.

Оценката на проектните предложения по процедурата се извършва по реда на тяхното постъпване в отделни оценителни сесии от по 1000 проекта. Управляващият орган е приключил официално оценката и са обявени резултатите от първите две оценителни сесии, по които общият брой на одобрените проектни предложения е 1 762 броя. В процес на оценка са проектни предложения с номера от рег.№ BG16RFOP002-2.073-2001 до рег.№ BG16RFOP002-2.073-5000, които са включени съответно в трета, четвърта и пета оценителни сесии."

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com