МИГ Кирково-Златоград има нужда от вашето мнение, свързано с перспективите за селските райони. Моля, помогнете ни с отговори  за тази анкета.

 Европейската ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД) и Испанската селска мрежа (REDR), заедно с Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа, създадохме сайт, за да се запознаем от първа ръка с мнението на населението на селските райони на Европа за бъдещето на техните територии.
Анкета на вашия собствен език, която има за цел да служи като място за среща на всички участници, ангажирани в развитието на европейската селска среда; отворена платформа за участие, която служи за изслушване и събиране на вашите мнения и предложения за бъдещето на селските райони.
Участвайте в анкетата  тук:

http://www.redr.es/recurs…/encuestaLEADER/index_bulgaro.html

Не чакайте, бъдещето идва по-бързо, отколкото си мислите! Благодарност за участието и заявената позиция.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com