МИГ Кирково-Златоград напомня, че остава около 1 месец до крайния срок (04.09.2020)  за кандидатстване по мярка 4,2 на МИГ, предназначена  за преработка и предлагане на селскостопански продукти.  Насърчаваме земеделски производители или фирми да се включат в процедурата на МИГ. 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com