Приключи първата група обучения на МИГ Кирково-Златоград в Златоград и Кирково за работа в модул Управление и отчетане на проекти в ИСУН. Участниците споделиха и научиха повече за:
- основните предизвикателства при изпълнение на проекти;
- подготовка на технически и финансови отчети;
- практически правила за работата със системата;
- често срещаните грешки при изпъление и отчитане;
МИГ благодари на всички участници за споделения опит и активността!
 
Кадри от проявите:

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com