На  04 септември  2020 г, приключи първия прием по мярка 4,2 на МИГ Кирково-Златоград - Подкрепа за инвестиции  в преработка, предлагане и развитие на селскостопански продукти. Общата стойност на  постъпилите  проектни предложения  е  384 хил. лв.

Оценката  на проектите ще се извърши в рамките на 30 работни дни от изтичане на приема. На 20 октомври 2020 г се очаква Оценителната комисия  да е изготвила своя оценителен доклад, съдържащ списъка на одобрените, резервни и отхвърлени проектни предложения.

Втори прием по мярката се планира за периода 01 ноември - 31 декември 2020 г.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com