Актуални покани:

МИГ отвори тезгях на Старата чаршия

За втора поредна година МИГ  Кирково-Златоград участва  в Пазарния ден на Златоград и празника на Старата чаршия. МИГ предлагаше  информационни и рекламни материали, както и кулинарни продукти. Всички те представяха възможностите  за инициативи и проекти за  популяризиране на културното наследство,  за възстановка на  исторически и  битови  персонажи, за популяризиране традиции, фолклор и  култура. Празничната програма бе изпълнена с танци и песни на самодейни и професионални състави, които създаваха автентична атмосфера, изпълнена с багри, знамена и ритъм.

Ретро-персонажи, сред които местните кокони, младо семейство, селския глашатай, съдебния пристав,  полицейската команда, кмета и народния депутатин, бозаджии и налбанти  препращаха  назад във времето. Разиграваха се сценки и етюди  из сокаците и  калдаръмите    в стария град.  Припев на гайда или  пукот от кремъклийка допълваха специфичната атмосфера. 

Много  емоции, дух и енергия съпътстваха празничния пазарен ден преди 100 години. 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com