Актуални покани:

В началото на месец октомври  2020 г, МИГ Кирково-Златоград организира втора серия от обучения, предназначени главно за Бенефициенти/Изпълнители на одобрени проекти, както и за лица, планиращи да кандидатстват с предложения по актуални мерки на МИГ или национални такива.  Обученията ще се проведат по следния график:

  • понеделник - 05.октомври 2020, начален час 10:00 - Златоград, читалня на Читалищна библиотека;
  • вторник - 06.октомври 2020, начален час 10:00 - Чорбаджийско, кафе Лото ;
  • сряда  - 07.октомври 2020, начален час 10:00 - Златоград, читалня на Читалищна библиотека;

Тематиката и съдържанието на всички обучения е сходно и всеки жилаещ може да избере подходящото за него време или място.

Програмата включва следните основни  теми:

  • - Изпълнение и отчитане на проекти;
  • - Практическа работа с модул Управление в ИСУН ;
  • - Практически съвети при работа и отчитане на проекти по мерки на МИГ, както и по ОПИК, свързани с Covid-19;
  • - Новите актуални проектни процедури и как да участвваме по тях; 

 Всички фирми, получили или очакващи одобрение по ОПИК за безвъзмездна помощ за преодоляване последствията от Covid-19, ще получат материали и препоръки за изпълнение на тези проекти, както и ще имат възможност практически да изготвят и тестват направата на технически и финансови отчети. По време на обученият ще бъде осигурен компютърен и интернет достъп за участниците. Ще бъдат обсъдени и конкретни казуси пред Кандидати и Изпълнители. 

За допълнителна информация - тел. 03071 4205, 0894 744964  или чрез съобщения до МИГ.

На 02. октомври е обучението на Управителния съвет и екипа на МИГ, свързано с инициативите и участията на МИГ, както и с проектите за вътрешнотериториялно и трансгранично сътрудничество.

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com