Актуални покани:

В началото на Новата година споделяме информация за одобрените проекти на автопревозвачи по Втора оценителна сесия на МТИТС. Поздравления за одобрените кандидати от територията на МИГ Кирково-Златоград.
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/1/mtits-odobri-za-finansirane-oshte-344-zayavleniya-na-avtobusni-prevozvachi?fbclid=IwAR2rgqClAMEz6bPdI4pdRqcQ8mC6qsJHPjfOROmJaTbj3B5os5G-nj2MMiM

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com