Актуални покани:

 НАП публикува клип в помощ на кандидатстващите по програма "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

 Видеоуказания: https://www.youtube.com/watch?v=MLVMhQMLPQ0&fbclid=IwAR07ZSO9r3kC6OX7GylyIrKOslSWAIf8MOqDSkGg3pgMkjz7xrHwsq5tvRU

Крайният срок за подаване на заявления за подкрепа: 21 януари, 16:30 часа

Документи за кандидатстване - https://nra.bg/page?id=799

  

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com