Актуални покани:

На  11 февруари 2021 г и двете общини - Златоград и Кирково организираха публично обсъждане на проекта за  общинските бюджети за 2021 г. Елемент от документите са и инвестиционна програма за капиталови разходи на Община Златоград и  Община Кирково за 2021 г. На публичните обсъждания бяха  представени Проект на стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост   и Проект на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 г

До  края на м. февруари 2021 общинските бюджети се очаква за бъдат одобрени от двата общински съвета. Дотогава могат да бъдат отправяни предложения на граждани и организации.

Резюме на Проекто-бюджетите:

За Община Златоград      https://zlatograd.bg/uploads/news_docs/news_docs_20210203-052749.pdf

За Община Кирково          https://www.kirkovo.bg/?pid=5,3007

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com