Актуални покани:

От съществена важност при формирането местната политика за интегрирано устойчиво развитие на Общините в периода до 2027 г. е включването на бизнеса и гражданите в процеса на идентифициране на проектни идеи, които да бъдат  използвани  в програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на Общината.

Община Кирково:  До 31 март 2021 г. е срока за подаване на предложения и мнения по   проекта на План за интегрирано развитие на Община Кирково за новия програмен период 2021-2027.   Предложенията се приемат по ел. поща  kirkovo@kirkovo.bg или на хартия в общинското деловодство. План за интегрирано развитие на Община Кирково за периода 2021-2027 г (проект) е публикуван на сайта на Общната или може да бъде видян    ТУК

Община Златоград:  През месец март Община Златоград провежда анкетно проучване във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Златоград (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.

Допитването има за цел включването на максимално широк кръг от заинтересовани страни в процеса на планирането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие на Община Златоград за период 2021 – 2027 г. Он-лайн анкетата се намира на следния линк:
https://www.surveymonkey.com/r/PIRO-Zlatograd

Подробности :  https://zlatograd.bg/aktualno/piro

 

 

 

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com