facebook  ИСУН

Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Прочети повече...

Община Златоград

Изтегляне

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Прочети повече...

Актуални Новини

25
Май2023
Работна среща на Местни инициативни групи

Работна среща на Местни инициативни групи

На 18-19 май, екипа на МИГ Кирково – Златоград с представители на МИГ Радомир – Земен, МИГ Поморие, МИГ Бяла Слатина, МИГ Долна Митрополия –...

25
Май2023
"Празник на качамака" в Шумнатица

"Празник на качамака" в Шумнатица

О Б Я В А Във връзка с изпълнение на дейности по проект "Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно и природно наследство на територията на...

16
Май2023
МИГ в медиите

МИГ в медиите

Репортаж от Общото събрание на МИГ Кирково Златорад https://youtu.be/bTibjHrsbHU - от мин 3:30 обзорно предване Седмицата на САТ-ТМ ТВ Какво ще включва новата Стратегия за...

16
Май2023
Нова земеделска техника по Мярка 4.1

Нова земеделска техника по Мярка 4.1

Модернизиране на земеделско стопанство в с. Долно Къпиново ще се извърши чрез Административен договор, който се подписа на 12.05.2023г. с Валентин Милков Пъчев за изпълнение...

11
Май2023
Детско ателие на ДГ Снежанка

Детско ателие на ДГ Снежанка

Детска градина „Снежанка“ Златоград стартира практическото изпълнение на проект "Децата на Златоград по пътя на народните традиции с усмивка и надежда". На 05.05.2023, в рамките...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.