Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Прочети повече...

Община Златоград

Изтегляне

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Прочети повече...

Актуални Новини

03
Авг2022
В очакване на новия програмен период 2021-2027г.

В очакване на новия програмен период 2021-2027г.

111 са проектните предложения, подадени в рамките на приема по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от...

25
Юли2022
Земеделска техника за био стопанство по Мярка 4.1

Земеделска техника за био стопанство по Мярка 4.1

На 19.07.2022 г. се подписа втори пореден Договор за изпълнение на проект по процедура на МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1 - Подкрепа за инвестиции в земеделски...

02
Юли2022
Прием на МИГ по мярка 7,2

Прием на МИГ по мярка 7,2

Общините и Сдруженията от двете общини на територията на МИГ Кирково-Златоград могат да кандидатстват за инфраструктурни дейности в публична инфраструктура чрез втори прием по мярка...

02
Юли2022
МИГ Кирково-Златоград е част от "Българска национална ЛИДЕР мрежа"

МИГ Кирково-Златоград е част от "Българска национална ЛИДЕР мрежа"

МИГ Кирково-Златоград бе приет за член на Асоциация "Българска национална ЛИДЕР мрежа" на 24.юни 2022 г , по време на Общото събрание на Асоциацията, проведено...

02
Юли2022
Туризмът- индустрия на преживяванията!

Туризмът- индустрия на преживяванията!

" Туризмът е индустрия на преживяванията!" - споделено от Илия Годев по време на срещите "Как да привлечем туристи в Родопите?", организирани от МИГ. "Изборът...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.