facebook  ИСУН

Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Прочети повече...

Община Златоград

Изтегляне

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Прочети повече...

Актуални Новини

27
Мар2024
С танц и песен - за съхранено наследство

С танц и песен - за съхранено наследство

Самодейците от художествените съставите на ОНЧ "Просвета-1908" Златоград взеха участие на празничното тържество в Кирково, посветено на 110 - годишнината от създаването на населеното място....

21
Мар2024
Повишено финансиране за самостоятелен бизнес на хора с увреждания

Повишено финансиране за самостоятелен бизнес на хора с увреждания

Агенцията за хора с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания. Общите...

12
Мар2024
Новите проекти - 2024

Новите проекти - 2024

Преминаха две от обученията, организирани от МИГ Кирково-Златоград на тема "Новите проекти-2024". В Златоград и Ерма река бяха представени следните програми: - Подкрепа за семейни...

12
Мар2024
КИТИ с дейности за Златоград

КИТИ с дейности за Златоград

Уважаеми дами и господа, Имаме удоволствието да ви информираме, че с едем Концепции за Интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от Област Смолян преминават първия етап на...

08
Мар2024
Къде да кандидатстваме?

Къде да кандидатстваме?

Научете повече по темата на организираните от МИГ Кирково-Златоград обучения по населени места.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.