facebook  ИСУН

Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Прочети повече...

Община Златоград

Изтегляне

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Прочети повече...

Актуални Новини

27
Мар2023
Още за фирменото предприемачество

Още за фирменото предприемачество

Уважаеми дами и господа, местни лидери и партньори Местна Инициативна Група „Кирково-Златоград“, в качеството на Партньор №4 по проект «QUALFARM - Подкрепа на предприемачеството в...

20
Мар2023
Иновациите и фирмената дейност - обучение по проект Qualfarm

Иновациите и фирмената дейност - обучение по проект Qualfarm

П О К А Н А ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА, СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ, МЕСТНИ ЛИДЕРИ От името на Местна Инициативна Група „Кирково-Златоград“ имам удоволствието да Ви...

06
Мар2023
Покана за Общо събрание

Покана за Общо събрание

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на МИГ Кирково-Златоград, на основание чл.16, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА...

02
Мар2023
ЗА НОВ ОБЛИК И ВИЗИЯ ПО МЯРКА 7.2

ЗА НОВ ОБЛИК И ВИЗИЯ ПО МЯРКА 7.2

На 24.02.2023г. Местна инициативна група Кирково - Златоград подписа поредния договор с Община Кирково за предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 226 ...

17
Фев2023
„Златоград-Кирково-Джебел-Ардино“ - туристическата  дестинация на  преживяванията  и споделената магия

„Златоград-Кирково-Джебел-Ардино“ - туристическата дестинация на преживяванията и споделената магия

„Златоград-Кирково-Джебел-Ардино“ - туристическата дестинация на преживяванията и споделената магия. Така е формулирана визията в новата Стратегия за стимулиране на туризма на общата територия на четирите...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.