facebook  ИСУН

Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Прочети повече...

Община Златоград

Изтегляне

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Прочети повече...

Актуални Новини

21
Ное2022
Работна среща с МИГ Харманли

Работна среща с МИГ Харманли

На 18 ноември екипът на МИГ Харманли, както и представители на МИГ Минерални бани-Черноочене, гостуваха на МИГ Кирково – Златоград, на работна и приятелска среща....

15
Ное2022
Осъществен проект на Читалище - Долен

Осъществен проект на Читалище - Долен

 НЧ „Искра - 1997“ село Долен реализира проект по мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство...

09
Ное2022
Успешно приключи реализацията на проект по Мярка 7.5.1

Успешно приключи реализацията на проект по Мярка 7.5.1

„СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ – ЗЛАТОГРАД“ приключи реализацията на проект с наименование: „Златната кухня Златоград-Кирково“ по Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и...

01
Ное2022
Стартира прием на проекти за преработка на земеделски продукти

Стартира прием на проекти за преработка на земеделски продукти

МИГ Кирково-Златоград стартира приема на проектни предложения по мярка 4,2 от местната Стратегия за преработка, предлагане на пазара, маркетинг и развитие на земеделски проедукти. В...

25
Окт2022
Успешно преминати обучения

Успешно преминати обучения

Местна инициативна група премина обучения в периода от 17.10. – 20.10.2022г. на тема: "АКТУАЛНИ ПРИЕМИ, КАНДИДАТСТВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ЧРЕЗ МИГ" за бенефициенти и...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.