facebook  ИСУН

Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Прочети повече...

Община Златоград

Изтегляне

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Прочети повече...

Актуални Новини

01
Мар2024
Прием и по мярка  4,2 - за преработка на селскостопански продукти

Прием и по мярка 4,2 - за преработка на селскостопански продукти

Покана за подаване на проектни предложения: BG06RDNP001-19.766 - МИГ Кирково – Златоград -Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на...

01
Мар2024
Трети прием по мярка 4,1  -  последна възможност

Трети прием по мярка 4,1 - последна възможност

Баба Марта е символ на здравето и берекета. Затова именно днес, Местна инициативна група Кирково – Златоград ви кани да посрещнете пролетта и благоденствието с...

20
Фев2024
Наръчници и ръководства за по-успешен бизнес

Наръчници и ръководства за по-успешен бизнес

МИГ Кирково-Златоград изпълни дейностите по Проект QualFarm, насочен към стимулиране на предприемачеството, с акцент за производство и преработка на селскостопански продукти, развитие на занаяти и...

16
Фев2024
 Самодейците от Златоград с нови премени.

Самодейците от Златоград с нови премени.

С новите носии по проект "С танц и песен " , Танцов състав "Акрани " с худ. р-л Даниела Тасева, към Образцово Народно Читалище "Просвета-1908"...

09
Фев2024
Електра 3 ЕООД осигури подемна техника за дейността си

Електра 3 ЕООД осигури подемна техника за дейността си

„ЕЛЕКТРА З“ ЕООД Златоград изпълни проект „Технологична модернизация за осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност на „ЕЛЕКТРА 3 ЕООД“, финансиран по мярка 6 4 „Инвестиции в...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.