facebook  ИСУН

Актуални приеми:

 

„Златоград-Кирково-Джебел-Ардино“ - туристическата дестинация на преживяванията и споделената магия

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.355-0007

„Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково-Златоград“

Местните продукти на МИГ - представени на изложение в Русе

"Магията на Родопите" в стария Златоград

Кирково е домакин на "Магията на Родопите"

Покана за фестивалите в Златоград и Кирково

Осигурени шатри за изложения

Чистите храни и здравословния начин на живот

И Ардино представя "Магията на Родопите"

"Магията на Родопите" Джебел

Туризмът- индустрия на преживяванията!

Събития  за стимулиране  на туризма

Покана за среща/ семинар в Златоград

Покана за среща/ семинар в Кирково

Покана за начална пресконференция

Работна среща с МИГ Ардино-Джебел

МИГ се включва с къщичка в коледния базар

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.