facebook  ИСУН

Асистент Николай Солаков от Института по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) към Селскостопанска академия - София представи лекция на тема „Чистите храни за утвърждаване на здравословен начин на живот“, в рамките на "Магията на Родопите" в Ардино. На презентацията присъстваха кметове и кметски наместници на населени места, собственици на млекопреработвателни предприятия. Специални гости бяха екипът на МИГ Кирково-Златоград, начело с изпълнителния му директор Пламен Чингаров.
В презентацията си асистент Николай Солаков представи какво представляват чистите храни от гледна точка на тяхното функционално значение за човека. Представи предимствата на Родопа планина включващи добри водни ресурси и подходящ климат, като благоприятна среда за отглеждане на растения осигуряващи високо наличие на биологично активни вещества, подходящи за създаването на ферми и преработвателни предприятия отговарящи на критериите за биологично земеделие и за постигане на висока добавена стойност.
По време на презентацията бе предоставена възможност за въпроси от присъстващите в залата, което повиши интереса и се стигна до дискусия. На тази дискусия бе засегнат и въпроса за използването на традиционни хранителни отпадъци от производството на месни продукти, като изходна суровина за приготвяне на еликсир съдържащ колагенов белтък и как би могло да се увеличи био наличността на тези протеини при използване в диетичен режим за възстановяване на ставите при човека, както и за козметичен продукт.
Бяха представени предложения за създаване на биологични ферми за отглеждане и преработка на билките Tribulus terrestris (бабини зъби) и Sideritis scardica (мурсалски чай), чийто биологично активни екстракти са доказан световен стандарт за качество. Другите представени предложения бяха създаването на предприятие с био ферма за култивиране на висши диворастящи медицински гъби, както и биологични ферми за отглеждане на храстовидни растения и ягодоплодни.
Голям интерес представляваше предложенията за отглеждане на растенията Годжи бери и Облепиха (Ракитник), за което и беше потърсена информация от присъстващите за закупуване на разсад.
 
 
 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.