facebook  ИСУН

Регистър на сключените договори с физически и юридически лица

 
 

 РЕГИСТЪР НА  СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“

2023 година

2022 година

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

 

Регистър на проведените обществени поръчки от МИГ

 
 

- Списък на планирани и проведени обществени поръчки за 2023 г, актуален към 31.12.2023

- Списък на планирани и проведени обществени поръчки за 2023 г.

- Списък на планирани и проведени обществени поръчки за 2022 г, актуален към 31.12.2022

- Списък на планирани и проведени обществени поръчки за 2022 г.

- Списък на планирани и проведени обществени поръчки за 2021 г, актуален към 31.12.2021

- Списък на планирани и проведени обществени поръчки за 2021 г, актуален към 30.06.2021

- Списък на планирани и проведени обществени поръчки за 2021 г.

- Описателен документ към Списък 2021 г.

- Списък на планирани и проведени обществени поръчки за 2020 г, актуален към 31.12.2020

- Списък на планирани и проведени обществени поръчки за 2020 г, актуален към 30.06.2020

- Списък на планирани и проведени обществени поръчки за 2020 г.

- Описателен документ към Списък 2020 г.

- Списък на планирани и проведени обществени поръчки за 2019 г, актуален към 31.12.2019

- Описателен документ към Списък 2019 г- актуализиран

- Списък на планирани и проведени обществени поръчки за 2019 г.

- Списък на планирани и проведени обществени поръчки, актуален към 31.12.2018

- Списък на планираните обществени поръчки за 2018, актуален към 31.08.2018

- Списък на планираните обществени поръчки за 2018, актуален към 31.08.2018

- Описателен документ към Списък 2018 г.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.