facebook  ИСУН

Събития

29
Май2023
Покана за информационна среща - 19,1

Покана за информационна среща - 19,1

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНИТЕ КИРКОВО И ЗЛАТОГРАД ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в еднодневна информационна среща за стартиране на „Процес на разработване на Стратегия за местно развитие” Кирково, 01 ЮНИ...

29
Май2023
Обучение екипа на МИГ за  Подготвителните дейности по ВОМР 2023-2027

Обучение екипа на МИГ за Подготвителните дейности по ВОМР 2023-2027

 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ЕКИПА НА МИГ ПОКАНА за участие в обучение за изпълнение на проект „Подготовка за успешно...

27
Мар2023
Покана за Общо събрание-05.04.2023

Покана за Общо събрание-05.04.2023

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на МИГ Кирково-Златоград, на основание чл.16, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“ на ...

19
Мар2023
Чрез Qualfarm - научете за маркетинга

Чрез Qualfarm - научете за маркетинга

Програма на обучителен семинар „ Обучение на местни предпиремачи по въпросите, свързани с качеството“ Обучението ще се проведе от 11.04-13.04.2023 в Кирково, Зала на Общински съвет 11 април 2023г., вторник...

19
Мар2023
Покана - Обучения по въпросите на иновациите

Покана - Обучения по въпросите на иновациите

 П О К А Н А Уважаеми дами и господа, От името на Местна Инициативна Група „Кирково-Златоград“ имаме удоволствието да Ви поканим на обучение на местни фермери, предприемачи и заинтересовани...

03
Фев2023
Покана - заключителна конференция подмярка 19.3

Покана - заключителна конференция подмярка 19.3

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: Представяне на изпълнените дейности по проект: „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково -Златоград“ чрез популяризиране на природното...

22
Ное2022
 Информациоони срещи

Информациоони срещи

Днес, екипът на Местна инициативна група Кирково – Златоград проведе първата от насрочените информационни срещи в Дрангово, населено място на територията на община Кирково, с цел популяризиране приемите по обявени...

14
Ное2022
Покана за информационни срещи

Покана за информационни срещи

През периода 22 – 25 ноември 2022г. МИГ Кирково - Златоград организира еднодневни информационни срещи за бенефициенти и местни лидери, свързани с подготовката, изпълнението и отчитане на проекти по СВОМР....

14
Окт2022
Покана за обучения

Покана за обучения

В изпълнение на СВОМР по Споразумение №РД 50-41/27.04.2018г. и на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“, МИГ Кирково - Златоград организира еднодневни обучения за бенефициенти и местни лидери,...

29
Сеп2022
Smart Villages  и мярка 19,3 на МИГ

Smart Villages и мярка 19,3 на МИГ

Звеното за управление на Национална селска мрежа в партньорство с Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ отправят покана към представителите на Местни инициативни групи (МИГ) за участие в работна среща за...

14
Сеп2022
Златната кухня

Златната кухня

На 16.09.2022 г., /петък/, на площада в град Златоград, от 17:30 ч. ще се проведе фестивал „Златна кухня“. Той е в рамките на Проект BG06RDNP001-19.202-0013-C01 „Златната кухня на Златоград -...

08
Сеп2022
Покана за фестивали в Кирково и Златоград

Покана за фестивали в Кирково и Златоград

П О К А Н А УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ И СЪМИШЛЕНИЦИ, МИГ КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД ВИ КАНИ, НА ФЕСТИВАЛ НА ПЛОДОРОДИЕТО И МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ ПОД НАДСЛОВ „МАГИЯТА НА РОДОПИТЕ“, на...

30
Юни2022
„МАГИЯТА  НА  РОДОПИТЕ“ - КАК МИГ СТИМУЛИРА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

„МАГИЯТА НА РОДОПИТЕ“ - КАК МИГ СТИМУЛИРА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

През месец юни Местна инициативна група „Кирково - Златоград“ проведе няколко информационни събития за представяне изпълнението на съвместен проект с МИГ „Ардино-Джебел“ с наименование „Стимулиране на туризма на териториите на...

24
Юни2022
Покана за среща/ семинар в Златоград

Покана за среща/ семинар в Златоград

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД П О К А Н А за провеждане на еднодневна среща / семинар на тема: Представяне на проект: „Стимулиране на туризма на териториите...

Последни новини

Работна среща на Местни инициативни групи

25 Май 2023
Работна среща на Местни инициативни групи

На 18-19 май, екипа на МИГ Кирково – Златоград с представители на МИГ Радомир – Земен, МИГ Поморие, МИГ Бяла...

"Празник на качамака" в Шумнатица

25 Май 2023
"Празник на качамака" в Шумнатица

О Б Я В А Във връзка с изпълнение на дейности по проект "Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно и...

МИГ в медиите

16 Май 2023
МИГ в медиите

Репортаж от Общото събрание на МИГ Кирково Златорад https://youtu.be/bTibjHrsbHU - от мин 3:30 обзорно предване Седмицата на САТ-ТМ ТВ Какво...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.