facebook  ИСУН

Програма Учебно пътуване - Александрополис

Заключителната конференция - QualFarm

Учебни посещения в гръцки стопанства

Семинар в Орестиада по Qualfarm

Обучение по въпросите на качеството и чистите храни

Програма на обучителен семинар „Обучение на местни предпиремачи по въпросите, свързани с качеството“

Семинар за фирменото предприемачество и услуги за общността

Още за фирменото предприемачество

Иновациите и фирмената дейност - обучение по проект Qualfarm

ПОКАНА

Прояви по проект QualFarm

Местните продукти на МИГ - представени на изложение в Русе

Концепцията за Интелигентните селища в новите Стратегии

Чистите храни и здравословния начин на живот

Земеделска техника за био стопанство по Мярка 4.1

ПОКАНА

Две местни фирми представяха МИГ в международно изложение

Втора работна среща по проект QualFarm

Практически старт на проект Qualfarm

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.