facebook  ИСУН

Последни новини

Още за фирменото предприемачество

27 Март 2023
Още за фирменото предприемачество

Уважаеми дами и господа, местни лидери и партньори Местна Инициативна Група „Кирково-Златоград“, в качеството на Партньор №4 по проект «QUALFARM...

Иновациите и фирмената дейност - обучение по проект Qualfarm

20 Март 2023
Иновациите и фирмената дейност - обучение по проект Qualfarm

П О К А Н А ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА, СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ, МЕСТНИ ЛИДЕРИ От името на Местна Инициативна Група...

Покана за Общо събрание

06 Март 2023
Покана за Общо събрание

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на МИГ Кирково-Златоград, на основание чл.16, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Виж повече...

Община Златоград

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Виж повече...