facebook  ИСУН

Трето поредно изложение на продукти на Местни инициативни групи тази година.Този път в Русе!  

Крайдунавският град посреща вчера и днес производители и изложители от Странджа, Сакар, Родопите, Тракия, Пиринска Македония, Шоплука, но разбира се и от Лудогорието, Добруджа, Дунавската равнина и Балкана! Имаше гости и от Румъния!

На щанда на МИГ Кирково-Златоград по време на изложението бяха представени продуктите на "Златна ферма" ЕООД Златоград (овчи кашкавал и сирене, агнешки суджук) и сортовите круши с тегло над 850г/бр на Маказа ООД от градините край с. Островец, общ Кирково. Много гости, вкл. Министър Гечев, посетиха щанда ни и изразиха удовлетворение от представеното. От името на МИГ изказваме благодарност към двете представени фирми, чиито уникални продукти популяризираха териториите на Златоград и Кирково.

 Ръководителят на УО на ПРСР Георги Събев сподели: "Изключително се радвам, че идеята ми продукти и изделия на Местни инициативни групи да достигнат нови пазари и потребители, се реализира отново! Вярвам, че това е начинът да се подкрепят малките и средни производители днес - като им се създават възможности да стигат директно до производителите.

Поздравих участниците, но и ръководителите на Местните инициативни групи за това, че помагат на своите територии да се развиват, модернизират, но и да пазят традициите и местната идентичност!

В следващия програмен период ще има близо 550 млн лева на разположение на МИГ-овете от Европейския фонд за развитие на селските райони чрез интервенция по прилагането на подхода ЛИДЕР. Ще има допълнителен ресурс и от още три фонда.

В допълнение, информирах участниците за това, че работата по Рамковата програма за местни традиционни и регионални традиционни продукти 2022-2032 приключи и скоро ще започне да се прилага! МИГ-овете имат ключова роля в развитието ѝ, идентифицирайки и възстановявайки местни и регионални традиционни продукти!"

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.