Актуални покани:

Председателят на УС на МИГ Кирково-Златоград Сали Рамадан взе участие в онлайн тренинг за „Прилагане на подхода ЛИДЕР и създаване на потенциални МИГ“ за общини от Република Турция.  Той  представи пред участниците  българския опит в подхода Лидер-ВОМР и практическите резултати за  МИГ Кирково-Златоград. Интерес за участниците предизвикаха темите   за  примерните  проекти по мярката за неземеделски дейности-6,4. Поставиха се въпроси за  трудностите при стартиране дейността на МИГ, както и  за ролята на  общините в процеса на изграждане и функциониране на МИГ.

От името на МИГ Кирково-Златоград изказваме благодарност на организаторите (Главна Дирекция за земеделска реформа,  ТКДК)  и модератора Юджел Лютви, за отправена покана  и възможност за участие.

Повече за събитието:

http://www.uka.org.tr/en/HaberDetay/46

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com