Актуални покани:

 Сдружение „Дельо хайдутин“ Златоград, чрез своя председател Тодор Кайков, отправя покана за  концерта на Гайдарски състав "Дельо Хайдутин" и приятели под надслов: "Гайдата - от траките до днес".  Концертът  ще се проведе на Мегдана в Етнографски ареален комплекс, гр. Златоград, на 08.05.2021 г. от 11:00 часа.

Изпълнители ще бъдат:

·         Гайдарски състав „Дельо Хайдутин“, гр. Златоград с ръководител Тодор Кайков;

·         Танцов състав „Опа-Иха“, гр. Рудозем с художествен ръководител Екатерина Лазарова;

·         Индивидуални изпълнители от НЧ „Христо Ботев - 2000“, гр. Рудозем с художествен ръководител Соня Борисова;

·         Танцов състав "Акрани " при ОНЧ ”Просвета-1908”, гр. Златоград с художествен ръководител Даниела Тасева;

·         Младежка фолклорна група при ОНЧ ”Просвета-1908”, гр. Златоград с художествен ръководител Нели Шъкова .

            От 12.30 ч. в двора на Взаимното училище в Златоград ще се проведе Беседа на тема „История на гайдата от траките до днешно време» и демонстрация на изработка на родопска каба гайда.

            Събитията са част от проект BG06RDNP001-19.202-0007-C01 "Гайдата - от траките до днес", финансиран от Програма за развитие на селските райони в рамките на процедура на МИГ Кирково-Златоград - Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград” от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

 .

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com