Актуални покани:

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА ПАЗАРНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЗММ-ЗЛАТОГРАД АД“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ е реализиран от „ЗММ - Златоград” АД, със седалище гр.Златоград. Стойност на проекта: 360 000,00 лв., от които безвъзмездно финансиране 90% – 324 000,00 лв.

ЗММ - Златоград АД е машиностроително предприятие, което се занимава предимно с ролформинг – произвеждане на машини за непрекъснати профили, за алуминиеви дограми, за водосточни тръби, улуци и профили за слънчеви системи – зелената енергия. 

Проектът е приключен, като с изпълнение на дейностите е повишена конкурентоспособността на фирмата с подобряване на производствения капацитет за растеж и на експортния потенциал. Всички дейности са насочени към инвестиция във високотехнологично оборудване (машини), специализиран софтуер и реинженеринг на процесите в предприятието. Основен акцент е доставката на машини, подобряващи ресурсната ефективност на компанията. Това са модерни, високоточни и високопроизводителни машини:

          -          СТРУГ С ЦИФРОВО-ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ;
          -          ВЕРТИКАЛЕН ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР;
          -          СОФТУЕР ЗА ИНЖЕНЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ; 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

           ·  Подобряване на производствения капацитет и повишаване на производителността;

               ·  Разнообразяване на асортимента от произвежданите машини и окомплектовка за машини;

           · Производство на машини от най-високо поколение – с мехатронни модули и/или системи;

           · Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност;

           · Повишаване на енергийната ефективност;

           · Подобряване качеството на произвежданите изделия –машини и детайли;

ЕФЕКТИ:

    · Опазване на околната среда благодарение на щадящо използване на ресурсите

    · Разширяване на пазарните позиции на предприятието;

    · Реализация на продукцията на чужди пазари;

    · Постигане на устойчива пазарна конкурентоспособност на „ЗММ-Златоград“ АД. 

С реализирането на проекта са създадени предпоставки за повишаване обема на производство в предприятието – ключов фактор за повишаване конкурентоспособността на „ЗММ-Златоград“ АД. Цялостната инвестиция в нови машини насърчи използването на ИКТ в предприятието.

гр. Златоград-4980, бул. България №4,

Тел. +359-3071-2137

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.zmmzlatograd.com

 

  1.  
  2.  

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com