Група от 15 португалски младежи на възраст между 18 и 21 години са на 3 седмичен стаж в Златоград (от 3.07. до 23.07.) по програма „Еразъм+“, сектор „Професионално образование и обучение“ в рамките на проект “The Challenges for Innovation and Sustainability in Tourism“.

Българският партньор в проекта е Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ със седалище в град Варна и клон в град Златоград.

13 от участниците са в последен курс от професионално обучение по професията „Рецепционист“ и практикуват на сменен режим в хотел „Аква Спа Златоград“, хотел „Кристал“ и на рецепцията на Етнографския ареален комплекс в Златоград. Освен работа на рецепция, младежите имат за задачи да осъществяват контакти с чуждестранни туроператори (румънски и гръцки), да регистрират хотелите в чуждестранни туристически платформи, да направят флаери на английски език и кратки видео клипове за промотиране на хотелите и забележителностите на Златоград пред чуждестранни гости.

Трима от младежите са завършили специалността „Екологичен и селски туризъм“ и практикуват в Къща за гости „Топалови“, където са ангажирани с направата на фейсбук страница, озаглавена Destination Zlatograd @destinationzlatograd за промотиране на Златоград, местните забележителности, занаяти, кухня и всичко, което ще спомогне за достигането до нови целеви групи.

След 6 часовия работен ден, учениците са заети с изучване на български език и усъвършенстване на английския език в професията.

Програмата включва и културни дейности. Групата вече посети храмовия празник на параклиса „Св.Неделя“ край Златоград, запозна се с възрожденската архитектура, съхранените занаяти и културни традиции на Златоград. Предстои посещение на Перперикон, пещерата „Ухловица“ и Агушеви конаци.

Практиката ще завърши с издаване на сертификати Европас мобилност на участниците, сертификат за езиково обучение и референции от работодателите.

Източник www.eufunds.bg 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.