Актуални покани:

Днес 03.09.2021г. на официална церемония Министърът на Земеделието, Храните и Горите връчи на Изпълнителния директор на МИГ Кирково-Златоград заповедта за допълнителния финансов ресурс в размер на 913 хил.лв., чрез които екипа на МИГ ще организира процедури за прием на проектни предложения по мерки от ПРСР.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com