Актуални покани:

Премина първата  оперативна среща на партньорите по проект QUALFARM- “Подкрепа на предприемачеството в областта на вътрешната обработка на качествени селскостопански продукти в областите Еврос, Хасково, Смолян и Кърджали“, финансиран по програмата за сътрудничество “Interreg V-A Гърция-България”

Проект QUALFARM цели  развитие на иновативно и качествено предприемачество в областта на преработката на селскостопански продукти, с особен акцент върху „вътрешната“ обработка на селскостопански продукти. Това ще бъде постигнато чрез осигуряване на обучение, менторство, предоставяне на персонализирани и непрекъснати насоки по въпроси, свързани с иновациите, маркетинга, безопасността на храните и брандирането от специализирани структури за подпомагане на бизнеса, които ще бъдат създадени към четирите партньора, сред които и МИГ Кирково-Златоград.  

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com