Актуални покани:

Проведе се националната среща на МИГ, организирана от МЗХГ. Основният акцент е планирането на подхода ВОМР за следващия програмен период. Активно се включиха представителите на участващите ОП - ОПРЧР, ОПИК, ОПНОИР. ОПОС. Свои презентации направиха Николета Ефремова от ОПРЧР, Диана Трифонова от ОПИК, Цветкова- ОПОС и Веселина Тюфекчиева - ОПНОИР.

През втория ден бяха представени новите функционости на ИСУН от Началника отдел ИСУН в МС Георги Стратиев.

Стефан Спасов от МЗХГ обобщи работата за подготовка на ВОМР за следващия период, както дискусията за дейността на МИГ. Гостоприемство демонстрираха домакините от МИГ Преспа и кметовете на Общини Чепеларе и Баните.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com