Актуални покани:

МИГ Кирково-Златоград проведе първата група обучения за кандидати по проекти и организации и фирми, работещи по одобрени договори за финансиране. Обученията се проведоха в Дрангово, Бенковски, Кирково и Фотиново.

Предмет на разглеждане бяха следните теми  :  

o    Актуалните приеми на МИГ за 2021 и 2022, включително с увеличения ресурс от 799 хил.лв;

o    Ключовите елементи при подготовка на проектното предложение и   кандидатстване в ИСУН;

o    Изпълнение на проектните дейности и спазване на договорните ангажименти;

o    Новото ръководства за изпълнение на проекти по ПРСР 2014-2020;

o    Избор на изпълнители и проектно изпълнение;

o    Отчитане на проекти в ИСУН2020;

Следващите обучения са в Златоград и Чорбаджийско. Обученията насочват кандидати и изпълнители към Успешния проект. Те са практически ориентирани. Дават отговор как биха могли да се използват възможностите на МИГ Кирково-Златоград в подкрепа на фирменото развитие и подобряване облика на територията.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com