Актуални покани:

В Златоград,  в  офиса  на МИГ Кирково-Златоград бе подписан нов договор за финансиране на проект  по мярка 4,2 на МИГ за преработка на селскостопански продукти.  Проектът предвижда осигуряване на оборудване в нова мандра за преработка на овче мляко, добито  от собствени животни. Производствената програма  след реализиране на инвестицията ще включва- бяло саламурено сирене, кашкавал и  кисело мляко. Одобрената инвестиция е на стойност 195 хил.лв, от които 50% е собственото участие на бенефициента „Златна ферма“ ЕООД и 50% - размера на публичната помощ от Европейския земеделски  фонд за развитие на селските райони чрез подхода ВОМР.

Настоящият договор е 23-ти  за МИГ Кирково-Златоград и първи по мярка 4,2.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com